tisdag 6 februari 2018

Elevrådsmöte 2.2.2018

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil 

Vi funderade tillsammans över rastlekarna vi tog bort under hösten på elevernas begäran. Några elever i skolan skulle vilja återinföra de ledda rastlekarna. Elevrådsrepresentanterna var överens om att största delen av eleverna i skolan inte vill återinföra dem.

Från elevhåll har kommit önskemål om nya fotbollar till skolan. Bodil svarade att det i tamburerna med rastgrejer redan finns fotbollar och att det även finns i förrådet fotbollar ämnade för lektioner. 

Pennvässare önskades. Under marsmånad gör lärarna materialbeställningar inför nästa läsår och Bodil lovade att nya pennvässare då beställs. 

Åk 5-6 önskade inneraster. Ärendet har diskuterats förut i elevrådet. Se protokoll från mötet den 13.10.2017. Svaret förblir detsamma. 

Elevrådet önskade få ordna vappendisco med maskerad den 30.4 och det uppskattas säkert av alla :)

En utespeldag kommer elevrådet att ordna under våren då man fritt får använda det material som inte finns tillgängligt för rastaktiviteter. 

Nästa möte den 2.3.2018 kl 10.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar