onsdag 18 november 2015

Elevrådsmöte 18.11

Mötet öppnades kl. 11.00
Närvarande: Alice Nylund, Elvira Öhman, Atte Weppling, Felix Fredriksson, Moa Karlssson, Elias Simpson och Bodil Sjögren

Ärenden:
Åk 1-2:
- En planka har lossnat i regnskyddet. Bodil lovade prata med Sebastian, kanske nån äldre elev kunde skruva den på plats igen.

Åk 3-4:
- Önskar mera slöjd. De olika läroämnenas timantal står i läroplanen och dem kan vi inte göra så mycket åt.
- Önskar att hela skolan kunde ha mer gemensamt program. Vi har haft mycket gemensamma program för hela skolan i form av teater, konserter, krattning och grupparbete. Och mera kommer det att bli !
-Önskar knytkalas. Eleverna får tala med sina klasslärare om när det skulle passa.
- Önskar att det skulle vara bättre ordning med symaskinerna och hörlurarna. Elevrådsrepresentanterna hälsar det till sina klasskamrater.

Åk 5-6:
-Önskar xylitolpastiller efter maten. Bodil kontaktar styrelsen för hem och skola och frågar.

Nästa möte den 20.1 kl. 10.00