fredag 13 april 2018

Elevrådsmöte 5.4.2018

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil 

Vi planerade ett DISCO för skolans elever :)

Disco 30.4

Elevrådet ställer i ordning discot på morgonen.

-Maskerad
-Knytkalas: Egen drickaflaska,  frukt eller saltigt tilltugg till knytkalaset. 
-Limbo
-Alla hämtar med ballonger, serpentiner

Musik: Linus frågar Atte
Plakat: Frida och Gustav lagar plakat som hängs upp i klasserna

Nästa möte 26.4 kl. 10.00

tisdag 6 februari 2018

Elevrådsmöte 2.2.2018

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil 

Vi funderade tillsammans över rastlekarna vi tog bort under hösten på elevernas begäran. Några elever i skolan skulle vilja återinföra de ledda rastlekarna. Elevrådsrepresentanterna var överens om att största delen av eleverna i skolan inte vill återinföra dem.

Från elevhåll har kommit önskemål om nya fotbollar till skolan. Bodil svarade att det i tamburerna med rastgrejer redan finns fotbollar och att det även finns i förrådet fotbollar ämnade för lektioner. 

Pennvässare önskades. Under marsmånad gör lärarna materialbeställningar inför nästa läsår och Bodil lovade att nya pennvässare då beställs. 

Åk 5-6 önskade inneraster. Ärendet har diskuterats förut i elevrådet. Se protokoll från mötet den 13.10.2017. Svaret förblir detsamma. 

Elevrådet önskade få ordna vappendisco med maskerad den 30.4 och det uppskattas säkert av alla :)

En utespeldag kommer elevrådet att ordna under våren då man fritt får använda det material som inte finns tillgängligt för rastaktiviteter. 

Nästa möte den 2.3.2018 kl 10.00

tisdag 28 november 2017

Elevrådsmöte 24.11.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil 

Vi diskuterade det nya systemet med rastredskapen. Elevrådsrepresentanterna var alla nöjda med systemet och endast få klagomål har nått dem från de övriga eleverna i skolan. Så vi fortsätter med systemet :) 

Åk 5-6 är igång med planeringen av Luciafirandet.

Inga andra ärenden kom upp på mötet.

Nästa möte den 13.12 kl 10.00

fredag 17 november 2017

Elevrådsmöte 17.11.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

Vi diskuterade problemet med rastredskapen. Vi kom överens om följande:

Korgar sätts ut i korridorerna i 1-2:ans vindfång och i 5-6:ans vindfång. På korgarna står vad de skall innehålla. En korg för fotbollar, en korg för mjuka bollar, en korg för tennisbollar, en korg för hopprep, en korg för korgboll och en korg för handbollar. Då ser man tydligt vad som saknas då rasten är slut. 
Vissa av redskapen som funnits till förfogande sparas för speciella raster. Bodil skaffar korgar och nästa vecka fredag utvärderar elevrådet om systemet fungerat.

Nästa möte 24.11 kl 

onsdag 8 november 2017

Elevrådsmöte 8.11.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

Alla elever och lärare tycker att Discot som elevrådet arrangerade var mycket lyckat :)

Elevrådet diskuterade rastlekarna som vi har haft hela skolan tillsammans en gång i veckan. . De är inte så populära bland eleverna och elevrådet föreslog att de skulle slopas. 

Lärarna är bekymrade... Det finns massor med material som eleverna fritt får använda under rasterna. Men de skall tas in när rasten är slut. Nu har det visat sig att bollar, hopprep och annat material blivit ute och ingen har brytt sig om att se till att de kommer in tillbaka. Lärarna har nu de senaste dagarna efter rasterna plockat ihop kvarglömt material och tagit hand om det. Och högen är stor.... När vi tittade på högen kvarglömda saker räknade vi snabbt till en summa på flera hundra euro.... 
Elevrådsrepresentanterna fick som uppdrag att tillsammans med klasserna diskutera hur eleverna skall fås att komma ihåg att plocka in sakerna man lånat ut till rasterna. Nästa möte funderar vi igenom klassernas förslag. 

Nästa möte den 14.11.2017 kl 10.00


onsdag 27 september 2017

Elevrådsmöte 27.9.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

Alla elevrådsrepresentanter rymdes på en gång i vår nya myssoffa :) Tack!

Endast åk 5-6 hade ärende till elevrådsmötet:

1. Önskar Halloweenfest. Halloweenfesten har ordnats av hem- och skolaföreningen. Frida och Gustav skickar frågan om festen med Ella till Nicke som är ordförande för föreningen. 
2. Önskar frukt till efterrätt. All mat kommer från centralköket och samma mat serveras i alla skolor i Pargas. Att servera frukt till efterrätt varje dag skulle betyda stora tilläggskostnader för staden. Man får gärna ta frukt med sig som mellanmål hemifrån och om nån har massor med äpplen så kan man gärna hämta till skolan och bjuda eleverna. 

Disco 18.10 
- Ella och Atte sköter musiken
- Gustav och Frida lagar affischer med info som hängs upp i klasserna. 

Nästa möte måndagen den 16.10 kl 10.00

onsdag 13 september 2017

Elevrådsmöte den 13.10.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

1. Ärenden från förra mötet, uppföljning:
- Lekarna i djungeln fungerar nu :)
- Vaktmästaren har lovat fixa fotisnäten
- Rastlekar: Eleverna tycker inte om att den gemensamma rastleken skall vara på fredagar. Det är en kort skoldag och den enda gemensamma rasten. Elevrådet kom överens om att flytta rasten till torsdagen kl 12.25.

2. Nya ärenden:

- Åk 5-6 önskar tyngdlyftningstyngder till skolan. Bodil svarade att skolan nu redan använt alla pengar till material för i år. Elevrådet ombads påminna om ärendet på nästa års sida.

- Åk 5-6 önskar hängmatta till skolgården. Bodil svarade att det är för många elever som vill dela på en hängmatta.... Och på rasterna skall man röra på sig för att orka med skolarbetet.

- Åk 5-6 önskar filmkväll med knytkalas. Bodil svarade att lärarna har arbetstid dagtid, filmkväll kan man fundera på tillsammans med föräldrarna eller med Dalaskogsgänget.

- Åk 5-6 önskar att man kunde få vara inne regniga raster. Bodil svarade: Hem och skola har byggt ett fint regnskydd om man inte vill bli våt. Vi behöver få klassrummen vädrade under rasterna. Endast i undantagsfall kan man få vara inne.

-Åk 5-6 önskar få ha lektioner ute. Det kan man prata om med sin klasslärare.

... Och så diskuterade vi hemligheter ;)
Lärarna hade möte senare samma dag och nu kan vi berätta om hemligheten :)

Elevrådet ordnar disco 18.10. Eftersom Finland fyller 100 år så är färgen blåvit.
-Blåvita dekorationer
-Alla skall ha blåvita kläder
- Knytkalas, inget godis
-Egen dricka med

Nästa möte den 27.9 kl 10.00