torsdag 26 januari 2017

Elevrådsmöte den 26.1.2017

Möte  i biblioteket 26.1 kl 10.00

Närvarande: Ellen, Robert, Gustav, Ellinor, Vilma, Laura och lärarrepresentant Bodil

Tillbakablick på hösten 2016:

- Höstens möten gick till stor del ut på att planera överraskningsdiscot för eleverna i skolan. Därför publicerades inga protokoll. Discot hölls på skolan den 2.12 och uppskattades av alla:) Stort tack  till elevrådsrepresentanterna för initiativet och genomförandet! Till och med städningen efteråt skötte ni jättefint :)

- Under hösten drog  Vilma och Laura rastlekar för de övriga eleverna på skolan varje onsdag kl 10.00. Tack flickor! Även det uppskattades :)

Ärenden från klasserna:

Åk 1-2:
-Önskar sittdynor till biblioteket bänkar.  Bodil utreder om det finns möjlighet för skolan att skaffa sittdynor.

Åk 3-4:
-Önskar få pizza till skollunch. Eftersom det är centralköket som sköter om maten och samma mat går ut till alla skolor så är det nog troligen inte möjligt. Bodil kontaktar centralköket med frågan.

- Önskar att lärarna kunde äta sitt kaffebröd och godis så att eleverna inte ser det. Bodil medger att det ibland finns tilltugg till kaffet i lärarrummet och påminner de andra lärarna om att gömma det för eleverna.

- Önskar filmkväll en gång i månaden. Bodil föreslog att elevrådsrepresentanterna kunde ta kontakt med ungdomsföreningen för att höra om det skulle vara möjligt att ordna filmkvällar på Dalaskog. Gustav lovade fråga sin mamma som är aktiv medlem i föreningen.

- Önskar att fotbollsmålens nät kunde förnyas eller repareras. Bodil lovade att målen granskas på våren. Under vintern är det onödigt att reparera eller förnya näten.

- Önskar att rattkälkar skulle förbjudas i pulkabacken. Ett förslag som enhälligt understöddes av hela elevrådet. Beslöt att inga rattkälkar längre skall finnas i pulkabacken under skoltid.

Åk 5:

- Hade förslag på en ny överraskning... Skriver inget mer ;)

- Ville gärna ta upp onsdagens rastlekar igen då snön och isen smultit.

Nästa möte den 16.2 kl 10.00
måndag 3 oktober 2016

Elevrådsmöte 23.9 kl. 10.00

Närvarande:

åk 1-2 Ellen och Robert
åk 3-4 Vilma och Gustav
åk 5-6 Laura och Vilma
Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil

Elevrådet har som uppgift att fundera på hur man kan få eleverna att aktivt röra sig på rasterna. 

Förslag från elevrådet: 
-Nångång kunde skolan ha alla idrottslektion tillsammans.
-Nån rast kunde alla ha Röris tillsammans
-Vi kunde ha ett rastlekhäfte i varje tambur som man ta tips och ideeŕ från om man inte hittar på själv.

Vilma och Laura åtog sig att sammanställa ett lekhäfte. Lekarna lärs ut till de andra eleverna på gemensam idrottslektion. Tidtabellen ännu inte fastslagen.

Ärenden från klasserna:

Åk 5-6: Pojkarna önskar få en hasp på sin toalett så att de kan byta om till idrottskläder i lugn och ro. Bodil för ärendet vidare.

Önskas pumpapaj till Halloweenfesten. Eftersom festen ordnas av hem och skola så ber elevrådsrepresentanterna Ella tala med sin pappa om saken.

Mötets sista ärende är ännu hemligstämplat, info om det kommer senare.

Nästa möte 21.10 kl. 10.00torsdag 15 september 2016

Elevrådsmöte 15.9.2016 kl 10.00

Närvarande:

åk 1-2 Ellen och Robert
åk 3-4 Vilma och Gustav
åk 5-6 Laura och Vilma
Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil

Åk 1-2 önskade att det i skolan skulle finnas en trädkoja. Enligt skolans ordningsregler (har med säkerhet att göra) får man inte klättra i träd. På marken, nere i djungeln finns möjlighet att bygga kojor.

Åk 3-4 ville lyfta fram att skolans elevtoaletter inte är fräscha. Bodil lovade kontakta städpersonalen.
Vidare önskades en speldag i skolan. I slutet av terminen har vi som tradition i skolan att spela bordspel tillsammans och ddet kommer vi säkert att göra i år igen :)

Åk 5-6 hade inga ärenden.

Vi behandlade dessutom ett hemligt ärende vi inte hann bli klara med. Därför beslöt vi att redan nästa vecka ha ett möte igen.

Nästa möte den 23.9 kl 10.00 i biblioteket

onsdag 18 maj 2016

Elevrådsmöte 18.5. 2016 kl 10.00

Närvarande: Alice, Atte, Felix, Moa, Elias och Bodil

Vårt enda ärende idag var att ta ställning till namnförslagen på naturstigen som lämnades in på skolans utedag på lördagen. Ett svårt val som efter diskussioner och omröstning slutligen kom till följande namn:

Det vinnande förslaget blev:

Skogsrundan

Tack till alla som lämnade in förslag!

Bodil vill passa på och tacka elevrådet för ett gott samarbete och önskar alla en glad sommar!

Elevrådsmöte 27.4 kl 10.00

Närvarande: Alice, Elvira, Atte, Felix, Moa, Elias och Bodil

Åk 1-2: Önskar att få oljefärger till teckningen: Oljefärger är dyra och lossnar inte i tvätten så skolan kommer inte att skaffa oljefärger. Flasfärger är bättre att använda i skolan.

Åk 3-4: Önskar att få ha en friteckningstimme. Ärenden som berör endast en klass tas upp med klassläraren.

Åk 5-6: Önskar att skolan kunde köpa te åt eleverna: Det finns inte pengar budgeterat för mellanmål och dricka. Även lärarna turas om att ta med kaffe på egen bekostnad till skolan. Så om man vill ha te så får man ta med sig hemifrån.

Nästa möte 18.5 kl 10.00

Elevrådsmöte 30.3.2016

Närvarande: Alice, Elvira, Atte, Felix, Elias, Moa och Bodil

Åk 1-2: Användande av kisoken under regnskyddet. Anette har leksakspengar som eleverna får använda. Samlar material hemma som kan säljas som varor

Åk 3-4: Nya utestolar och bord. Stolar finns i källaren, de är ännu inte framplockade. Nya bord skulle behövas. Bodil skickar önskemålet vidare till hem och skola styrelsen

Åk 5-6: Önskar vatttenkokare till skolan. Beställs vid den stora materialbeställningen skolans personal gör senare på våren

Nästa möte 27.4 kl 10.00

onsdag 16 mars 2016

Elevrådsmöte 18.2.2016

Närvarande:
Åk 1-2 Alice Nylund
Åk 3-4 Atte Weppling, Felix Fredriksson
Åk 5-6 Moa Karlsson, Elias Simpson
Lärarrepresentant Bodil Sjögren

Åk 1-2 önskade att skolan kunde skaffa en "spindelgunga" till skolgården. De önskade också att skolan kunde skaffa flera stora jumppabollar. 

-eftersom skolan eventuellt skall byggas om så är det inte möjligt att i det här skedet bygga upp nya uteredskap på gården. Jumppabollarna kan lärarna beställa då material för nästa läsår beställs.

Åk 3-4 Hade inga ärenden till mötet

åk 5-6 önskade få stanna inne på rasten. 

- Eftersom vi är så många människor på ett så litet utrymme under lektionerna så behöver alla komma ut och få frisk luft under rasterna och samtidigt vädra i klassrummen. Därför har hem och skola byggt regnskydd åt oss så att inte ens regnet skall störa rasterna. 

Nästa möte 30.3. 2016 kl 10.00