onsdag 16 mars 2016

Elevrådsmöte 18.2.2016

Närvarande:
Åk 1-2 Alice Nylund
Åk 3-4 Atte Weppling, Felix Fredriksson
Åk 5-6 Moa Karlsson, Elias Simpson
Lärarrepresentant Bodil Sjögren

Åk 1-2 önskade att skolan kunde skaffa en "spindelgunga" till skolgården. De önskade också att skolan kunde skaffa flera stora jumppabollar. 

-eftersom skolan eventuellt skall byggas om så är det inte möjligt att i det här skedet bygga upp nya uteredskap på gården. Jumppabollarna kan lärarna beställa då material för nästa läsår beställs.

Åk 3-4 Hade inga ärenden till mötet

åk 5-6 önskade få stanna inne på rasten. 

- Eftersom vi är så många människor på ett så litet utrymme under lektionerna så behöver alla komma ut och få frisk luft under rasterna och samtidigt vädra i klassrummen. Därför har hem och skola byggt regnskydd åt oss så att inte ens regnet skall störa rasterna. 

Nästa möte 30.3. 2016 kl 10.00