onsdag 26 augusti 2015

augusti 2015

26.8.2015 Möte

Första elevrådsmötet hölls idag. Klassrepresentanterna är följande:

Åk 1-2: Alice Nylund och Elvira Öhman
Åk 3-4: Atte Weppling och Felix Fredriksson
Åk 5-6: Moa Karlsson och Elias Simpson

Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil Sjögren

-Vi diskuterade elevrådets uppgifter tillsammans.
-Det enda elevärendet som kom upp denna gång kom från åk 3-4. De klagade över att WC-utrymmena i källaren luktar illa (främst flickornas sida). Bodil lovade kontakta städchefen och påpeka problemet.

Nästa möte: 23.9