måndag 25 januari 2016

Elevrådsmöte 20.1 kl 10.00

Närvarande:
Åk 1-2 Alice Nylund, Elvira Öhman
Åk 3-4 Atte Weppling, Felix Fredriksson
Åk 5-6 Moa Karlsson, Elias Simpson
Lärarrepresentant Bodil Sjögren

Ärenden:
Åk 1-2
- önskade få oljefärger till teckneundervisningen. Bodil lovade att lärarna tar ställning till ärendet vid vårens materialbeställningar.
-önskade att skolan skulle ha liukurin att låna på rasterna. I Sunnanberg har vi gjort så att eleverna får ta med sig egna pulkor och liukurin till rasterna.

Åk 3-4
Tyckte att det blir väldigt vått i tamburerna då alla kommer in med snöiga kläder utan att putsa av sig. Bodil lovade påminna lärarna om att informera i klasserna. Att ha inneskor med sig till skolan är bra.

Åk 5-6
Efterlyste xylitolpastiller för eleverna efter maten. Bodil lovade påminna hem och skola styrelsen om saken.
Önskade att skolan skulle skaffa sumofotbollsdräkter. Tyvärr är de jättedyra och tar mycket utrymme så det är inte möjligt....
Nästa möte har vi den 17.2 kl. 10.00