torsdag 15 september 2016

Elevrådsmöte 15.9.2016 kl 10.00

Närvarande:

åk 1-2 Ellen och Robert
åk 3-4 Vilma och Gustav
åk 5-6 Laura och Vilma
Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil

Åk 1-2 önskade att det i skolan skulle finnas en trädkoja. Enligt skolans ordningsregler (har med säkerhet att göra) får man inte klättra i träd. På marken, nere i djungeln finns möjlighet att bygga kojor.

Åk 3-4 ville lyfta fram att skolans elevtoaletter inte är fräscha. Bodil lovade kontakta städpersonalen.
Vidare önskades en speldag i skolan. I slutet av terminen har vi som tradition i skolan att spela bordspel tillsammans och ddet kommer vi säkert att göra i år igen :)

Åk 5-6 hade inga ärenden.

Vi behandlade dessutom ett hemligt ärende vi inte hann bli klara med. Därför beslöt vi att redan nästa vecka ha ett möte igen.

Nästa möte den 23.9 kl 10.00 i biblioteket