onsdag 18 maj 2016

Elevrådsmöte 18.5. 2016 kl 10.00

Närvarande: Alice, Atte, Felix, Moa, Elias och Bodil

Vårt enda ärende idag var att ta ställning till namnförslagen på naturstigen som lämnades in på skolans utedag på lördagen. Ett svårt val som efter diskussioner och omröstning slutligen kom till följande namn:

Det vinnande förslaget blev:

Skogsrundan

Tack till alla som lämnade in förslag!

Bodil vill passa på och tacka elevrådet för ett gott samarbete och önskar alla en glad sommar!

Elevrådsmöte 27.4 kl 10.00

Närvarande: Alice, Elvira, Atte, Felix, Moa, Elias och Bodil

Åk 1-2: Önskar att få oljefärger till teckningen: Oljefärger är dyra och lossnar inte i tvätten så skolan kommer inte att skaffa oljefärger. Flasfärger är bättre att använda i skolan.

Åk 3-4: Önskar att få ha en friteckningstimme. Ärenden som berör endast en klass tas upp med klassläraren.

Åk 5-6: Önskar att skolan kunde köpa te åt eleverna: Det finns inte pengar budgeterat för mellanmål och dricka. Även lärarna turas om att ta med kaffe på egen bekostnad till skolan. Så om man vill ha te så får man ta med sig hemifrån.

Nästa möte 18.5 kl 10.00

Elevrådsmöte 30.3.2016

Närvarande: Alice, Elvira, Atte, Felix, Elias, Moa och Bodil

Åk 1-2: Användande av kisoken under regnskyddet. Anette har leksakspengar som eleverna får använda. Samlar material hemma som kan säljas som varor

Åk 3-4: Nya utestolar och bord. Stolar finns i källaren, de är ännu inte framplockade. Nya bord skulle behövas. Bodil skickar önskemålet vidare till hem och skola styrelsen

Åk 5-6: Önskar vatttenkokare till skolan. Beställs vid den stora materialbeställningen skolans personal gör senare på våren

Nästa möte 27.4 kl 10.00