tisdag 28 november 2017

Elevrådsmöte 24.11.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil 

Vi diskuterade det nya systemet med rastredskapen. Elevrådsrepresentanterna var alla nöjda med systemet och endast få klagomål har nått dem från de övriga eleverna i skolan. Så vi fortsätter med systemet :) 

Åk 5-6 är igång med planeringen av Luciafirandet.

Inga andra ärenden kom upp på mötet.

Nästa möte den 13.12 kl 10.00

fredag 17 november 2017

Elevrådsmöte 17.11.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

Vi diskuterade problemet med rastredskapen. Vi kom överens om följande:

Korgar sätts ut i korridorerna i 1-2:ans vindfång och i 5-6:ans vindfång. På korgarna står vad de skall innehålla. En korg för fotbollar, en korg för mjuka bollar, en korg för tennisbollar, en korg för hopprep, en korg för korgboll och en korg för handbollar. Då ser man tydligt vad som saknas då rasten är slut. 
Vissa av redskapen som funnits till förfogande sparas för speciella raster. Bodil skaffar korgar och nästa vecka fredag utvärderar elevrådet om systemet fungerat.

Nästa möte 24.11 kl 

onsdag 8 november 2017

Elevrådsmöte 8.11.2017

Elevrådsmöte i bibban

Närvarande: Isak, Linus, Joel, Elin, Frida, Gustav och Bodil

Alla elever och lärare tycker att Discot som elevrådet arrangerade var mycket lyckat :)

Elevrådet diskuterade rastlekarna som vi har haft hela skolan tillsammans en gång i veckan. . De är inte så populära bland eleverna och elevrådet föreslog att de skulle slopas. 

Lärarna är bekymrade... Det finns massor med material som eleverna fritt får använda under rasterna. Men de skall tas in när rasten är slut. Nu har det visat sig att bollar, hopprep och annat material blivit ute och ingen har brytt sig om att se till att de kommer in tillbaka. Lärarna har nu de senaste dagarna efter rasterna plockat ihop kvarglömt material och tagit hand om det. Och högen är stor.... När vi tittade på högen kvarglömda saker räknade vi snabbt till en summa på flera hundra euro.... 
Elevrådsrepresentanterna fick som uppdrag att tillsammans med klasserna diskutera hur eleverna skall fås att komma ihåg att plocka in sakerna man lånat ut till rasterna. Nästa möte funderar vi igenom klassernas förslag. 

Nästa möte den 14.11.2017 kl 10.00