torsdag 26 januari 2017

Elevrådsmöte den 26.1.2017

Möte  i biblioteket 26.1 kl 10.00

Närvarande: Ellen, Robert, Gustav, Ellinor, Vilma, Laura och lärarrepresentant Bodil

Tillbakablick på hösten 2016:

- Höstens möten gick till stor del ut på att planera överraskningsdiscot för eleverna i skolan. Därför publicerades inga protokoll. Discot hölls på skolan den 2.12 och uppskattades av alla:) Stort tack  till elevrådsrepresentanterna för initiativet och genomförandet! Till och med städningen efteråt skötte ni jättefint :)

- Under hösten drog  Vilma och Laura rastlekar för de övriga eleverna på skolan varje onsdag kl 10.00. Tack flickor! Även det uppskattades :)

Ärenden från klasserna:

Åk 1-2:
-Önskar sittdynor till biblioteket bänkar.  Bodil utreder om det finns möjlighet för skolan att skaffa sittdynor.

Åk 3-4:
-Önskar få pizza till skollunch. Eftersom det är centralköket som sköter om maten och samma mat går ut till alla skolor så är det nog troligen inte möjligt. Bodil kontaktar centralköket med frågan.

- Önskar att lärarna kunde äta sitt kaffebröd och godis så att eleverna inte ser det. Bodil medger att det ibland finns tilltugg till kaffet i lärarrummet och påminner de andra lärarna om att gömma det för eleverna.

- Önskar filmkväll en gång i månaden. Bodil föreslog att elevrådsrepresentanterna kunde ta kontakt med ungdomsföreningen för att höra om det skulle vara möjligt att ordna filmkvällar på Dalaskog. Gustav lovade fråga sin mamma som är aktiv medlem i föreningen.

- Önskar att fotbollsmålens nät kunde förnyas eller repareras. Bodil lovade att målen granskas på våren. Under vintern är det onödigt att reparera eller förnya näten.

- Önskar att rattkälkar skulle förbjudas i pulkabacken. Ett förslag som enhälligt understöddes av hela elevrådet. Beslöt att inga rattkälkar längre skall finnas i pulkabacken under skoltid.

Åk 5:

- Hade förslag på en ny överraskning... Skriver inget mer ;)

- Ville gärna ta upp onsdagens rastlekar igen då snön och isen smultit.

Nästa möte den 16.2 kl 10.00