måndag 3 oktober 2016

Elevrådsmöte 23.9 kl. 10.00

Närvarande:

åk 1-2 Ellen och Robert
åk 3-4 Vilma och Gustav
åk 5-6 Laura och Vilma
Lärarrepresentant och sekreterare: Bodil

Elevrådet har som uppgift att fundera på hur man kan få eleverna att aktivt röra sig på rasterna. 

Förslag från elevrådet: 
-Nångång kunde skolan ha alla idrottslektion tillsammans.
-Nån rast kunde alla ha Röris tillsammans
-Vi kunde ha ett rastlekhäfte i varje tambur som man ta tips och ideeŕ från om man inte hittar på själv.

Vilma och Laura åtog sig att sammanställa ett lekhäfte. Lekarna lärs ut till de andra eleverna på gemensam idrottslektion. Tidtabellen ännu inte fastslagen.

Ärenden från klasserna:

Åk 5-6: Pojkarna önskar få en hasp på sin toalett så att de kan byta om till idrottskläder i lugn och ro. Bodil för ärendet vidare.

Önskas pumpapaj till Halloweenfesten. Eftersom festen ordnas av hem och skola så ber elevrådsrepresentanterna Ella tala med sin pappa om saken.

Mötets sista ärende är ännu hemligstämplat, info om det kommer senare.

Nästa möte 21.10 kl. 10.00