onsdag 30 augusti 2017

Elevrådsmöte den 30.8

Första elevrådsmötet för i år :)

Närvarande var alla nya elevrådsrepresentanter

Åk 1-2 Isak och Linus
Åk 3-4 Joel och Elin
Åk 5-6 Frida och Gustav
Lärare Bodil

Vi träffades i skolans bibliotek och funderade tillsammans över elevrådets uppgifter.
Bara få ärenden hade elevrådsrepresentanterna med sig till mötet.

Åk 3-4: Problem i djungeln. När barnen bygger nya kojor tar de material från de gamla kojorna så de går sönder. Enligt tidigare överenskommelse eleverna emellan så får man inte söndra andra kojor då man bygger nya. Istället kan man bygga till på de kojor som redan finns i djungeln. Elevrådsrepresentanterna berättar om det i klasserna.

Åk 3-4 önskar nya nät till fotbollsmålen. Bodil har redan varit i kontakt med tekniska avdelningen om behovet att få näten lappade. Så det borde fixa sig.

Från lärarhåll påminner vi om de roliga gemensamma lekrasterna som elevrådets representanter ordnade förra läsåret. Elevrådet nappade på tanken och kommer att fortsätta arrangera lekrast för hela skolan varje fredag kl. 10.00. Under höstterminen sköter Gustav och Frida om lekarna. Listor med önskemål om rastlekar sätts upp i alla klasser.

Nästa möte den 13.9 kl 10.00 i skolans bibliotek


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar