onsdag 18 maj 2016

Elevrådsmöte 27.4 kl 10.00

Närvarande: Alice, Elvira, Atte, Felix, Moa, Elias och Bodil

Åk 1-2: Önskar att få oljefärger till teckningen: Oljefärger är dyra och lossnar inte i tvätten så skolan kommer inte att skaffa oljefärger. Flasfärger är bättre att använda i skolan.

Åk 3-4: Önskar att få ha en friteckningstimme. Ärenden som berör endast en klass tas upp med klassläraren.

Åk 5-6: Önskar att skolan kunde köpa te åt eleverna: Det finns inte pengar budgeterat för mellanmål och dricka. Även lärarna turas om att ta med kaffe på egen bekostnad till skolan. Så om man vill ha te så får man ta med sig hemifrån.

Nästa möte 18.5 kl 10.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar